Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

  • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrované závodníci.

  • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

  • Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

  • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.

  • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.runforlife.cz.

  • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

  • Všechny závodnici jsou v ceně závodu pojištěny proti úrazu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zvěřejněním fotografií a videozáznamů pořízených v rámci akce RUN for LIFE

Vyplněním registrace online nebo osobně při prezentaci účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze pořádajícího PROtony Agentura s.r.o.  se sídlem v Ostravě, ulice Zámostní číslem 1155/27, 710 00, IČ: 11691808, DIČ: CZ11691808, registrovaném u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 86558, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím PROtony Agentura s.ro. pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a dále pro nekomerční užití dokumentačních fotografií a video záznamů pro účely prezentace nebo propagace své činnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň účastník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Co vás zajímá?

Organizátor akce

PROtony Agentura s.r.o.

Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava

info@runforlife.cz

IČ: 11691808
DIČ: CZ11691808

Finanční pomoc

Kdo se nemůže zúčastnit, může pomoci na uvedené transparentní účty